โ€‹

That moment your son is explaining his maths to you, but you nor know wetin him dey talk kaka, because e Don tey when you last hear this math word ( and I always hated math oh) ๐Ÿ˜ฑ. You go dey nod ya head like lizard saying “hmm hmm”, like say you understand shi shi. Anyways,   I told him I was first in all my classes nah ๐Ÿ˜. So I cannot  come and lie that I don’t understand the topic he was trying to explain to me.  That will be very very embarrassing ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.  Then again, this na Canadian  system,  na naija system I know oh (excuse for the gods).   This is a serious something.  I try to educate myself and refresh my dusty memory by visiting some websites on Google and prodigy math games. It’s been very helpful so far. But shebi you know Every naija parent was the best in their class?  Nobody carry 2nd or last ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.  Naija parents una wehdone oh ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚. Me sef na professor  .  Who can relate? Don’t lie ohhhh  ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ

Written by; Qmoves OKojie

One comment

Leave a Reply